Tìm gia sư Lớp học khác môn Tin học tại Quận 6 Hồ Chí Minh

 • Mã lớp: 1585
 • Lớp dạy: Lớp học khác
 • Môn dạy: Tin học
 • Địa chỉ: Bình Tiền, Phường 8
  Quận 6, Hồ Chí Minh
 • Mức lương: 1,100,000 đồng/tháng
 • Số buổi: 2 buổi/tuần
 • Thời gian: T3, CN (17h45)
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Người học:
 • Liên hệ:

  0932757691

Nhận lớp nhanh
----- - -----