Tìm gia sư Lớp 5 môn Tiếng Anh tại Quận 10 Hồ Chí Minh

 • Mã lớp: 1587
 • Lớp dạy: Lớp 5
 • Môn dạy: Tiếng Anh
 • Địa chỉ: Cửu Long, Phường 15
  Quận 10, Hồ Chí Minh
 • Mức lương: 800,000 đồng/tháng
 • Số buổi: 2 buổi/tuần
 • Thời gian: T2, T6 (17h45)
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Người học:
 • Liên hệ:

  0932757691

Nhận lớp nhanh
----- - -----