Tìm gia sư Lớp ngoại ngữ môn Tiếng Nhật tại Quận 11 Hồ Chí Minh

 • Mã lớp: 1594
 • Lớp dạy: Lớp ngoại ngữ
 • Môn dạy: Tiếng Nhật
 • Địa chỉ: Lãnh Binh Thăng, Phường 11
  Quận 11, Hồ Chí Minh
 • Mức lương: 2,000,000 đồng/tháng
 • Số buổi: 2 buổi/tuần
 • Thời gian: T4, CN (9h30)
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Người học:
 • Liên hệ:

  0932757691

Nhận lớp nhanh
----- - -----