Tìm gia sư Ôn thi đại học môn Vật lý,Hóa học tại Quận 4 Hồ Chí Minh

 • Mã lớp: 1589
 • Lớp dạy: Ôn thi đại học
 • Môn dạy: Hóa học
 • Địa chỉ: Tân Vĩnh, Phường 4
  Quận 4, Hồ Chí Minh
 • Mức lương: 2,500,000 đồng/tháng
 • Số buổi: 3 buổi/tuần
 • Thời gian: T3, T5, T7 (9h30)
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Người học:
 • Liên hệ:

  0932757691

Nhận lớp nhanh
----- - -----