Gia sư cấp 2

Gia sư dạy kèm tại nhà lớp 7

Gia sư dạy kèm tại nhà lớp 7

Mặc dù đã lên lớp 7, tuy nhiên con bạn vẫn chưa thích nghi được với môi trường học tập mới.
Gia sư dạy kèm tại nhà lớp 6

Gia sư dạy kèm tại nhà lớp 6

Con bạn vừa mới bước vào lớp 6, tuy nhiên bé vẫn còn khá bỡ ngỡ do sự thay đổi kiến thức từ cấp 1 lên cấp 2 khiến bé khó tiếp thu hơn.