Gia sư Hóa học

Mã lớp: 1593 (Lớp đang cần gia sư)0%
Mã lớp: 1592 (Lớp đang cần gia sư)0%
Mã lớp: 1589 (Lớp đang cần gia sư)0%
Mã lớp: 1580 (Lớp đang cần gia sư)0%
Mã lớp: 1579 (Đã giao)0%
Mã lớp: 1565 (Đã giao)0%
Mã lớp: 1561 (Đã giao)0%
Mã lớp: 1557 (Đã giao)0%
 • Lớp dạy: Lớp 8
 • Môn dạy: Hóa học
 • Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2
  Quận 3, Hồ Chí Minh
 • Mức lương: 1,900,000 đồng/tháng
 • Số buổi: 3 buổi/tuần
 • Thời gian: T3, T5, CN (19h30)
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Liên hệ:

  0932757691

Bản đồ chỉ đường