Gia sư Quận 1

Mã lớp: 1590 (Lớp đang cần gia sư)0%
 • Lớp dạy: Lớp 12
 • Môn dạy: Toán
 • Địa chỉ: Trần Khắc Chân, Phường Tân Định
  Quận 1, Hồ Chí Minh
 • Mức lương: 2,900,000 đồng/tháng
 • Số buổi: 4 buổi/tuần
 • Thời gian: T2, T4, T5, CN (10h)
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Liên hệ:

  0932757691

Mã lớp: 1569 (Đã giao)0%
Bản đồ chỉ đường